0902552766

Xử lý hóa chất nguy hại như axit mạnh, bazo mạnh, hóa chất dễ gây ngộ độc, hóa chất dễ cháy nổ, gây bệnh

Bột thấm hút hóa chất nguy hại, hấp thụ, thu gom hóa chất nguy hại. Ngăn chặn hóa chất nguy hại phát tán, trung hòa tính độc của hóa chất trước khi thu gom

Công ty Môi trường Đông Châu nhập khẩu và phân phối sản phẩm xử lý hóa chất nguy hại, xử lý axit mạnh, xử ký kiềm mạnh. Bột thấm hút hóa chất, giấy thấm hút hóa chất nguy hại, bộ kit ứng cứu khẩn cấp chảy tràn hóa chất