0902552766

Dung dịch vệ sinh tẩy dầu mỡ công nghiệp, rửa tay, lau kính, vệ sinh bề mặt đá

Dung dịch đậm đặc an toàn môi trường vệ sinh, tẩy rửa các vết dầu mỡ, rửa tay, lau kính, vệ sinh bề mặt đá, kim loại

Công ty Môi trường Đông Châu nhập khẩu và phân phối sản phẩm Tẩy dầu mỡ công nghiệp, vệ sinh bề mặt đá, dung dịch rửa tay dùng trong nhà máy sản xuất công nghiệp