0902552766

Lõi lọc giấy xếp Clean Green, Lọc khuẩn Clean Green, lọc tinh Clean Green

Lõi lọc Clean Green Oring 222, lọc khuẩn Clean Green Oring 226, lọc giấy xếp Clean Green DOE

Với các chiều dài 10 inch, 20 inch, 30 inch, 40 inch ...Lõi lọc tinh Clean Green đáp ứng nhu cầu lọc quy mô nhỏ dạng thí nghiệm hoặc sử dụng đại trà, quy mô lớn trong sản xuất công nghiệp.Công ty Môi trường Đông Châu phân phối Lõi lọc Clean Green toàn quốc, giá sỉ