0902552766

Xứ lý hóa chất chày tràn, hóa chất rơi vãi trong nhà xưởng, sản xuất, phòng thí nghiệm

Cung cấp tấm thấm hút hóa chất, giấy lau hóa chất, bộ kit xử lý chảy tràn hóa chất, xử lý thủy ngân chảy tràn

Công ty Môi trường Đông Châu nhập khẩu và phân phối sản phẩm xử lý hóa chất, xử lý dầu tràn, tấm thấm hút dầu, hóa chất rơi vãi