0902552766

Lưới lọc chất lỏng

Lưới lọc dùng loại bỏ cặn trong chất lỏng

Lưới lọc chất lỏng là lưới inox chuyên dụng dùng trong công nghiệp nhiều kích thước lọc khác nhau tùy nhu cầu và mục đích