0902552766

Xốp lọc bụi khí xưởng sản xuất

Xốp lọc bụi khí xưởng sản xuất có thể được sử dụng trong bể chứa nước biển, bể chứa nước sạch, bể chứa nước. Kích thước có thể được cắt theo kích thước yêu cầu khi cần.

Ngày đăng: 22-11-2017

1,711 lượt xem

Xốp lọc bụi khí xưởng sản xuất có thể được sử dụng trong bể chứa nước biển, bể chứa nước sạch, bể chứa nước. Kích thước có thể được cắt theo kích thước yêu cầu khi cần.

Xốp lọc bụi khí xưởng sản xuất là màng lọc sinh hóa dày, cứng và bền.

Lỗ hổng vừa phải, có thể nuôi cấy vi khuẩn nitrat hóa mật độ cao.

Khả năng lọc cao, chất lượng nước ổn định và giảm lượng cá chết.

Xốp lọc bụi khí xưởng sản xuất có thể được sử dụng nhiều lần sau khi làm sạch.

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

banner sản phẩm đông châu

bình lọc lõi công nghiệp đông châu

vật liệu lọc nước công nghiệp đông châu