0902552766

Lọc chữ Y, lọc chữ T nhựa đục và nhựa trong

Ystrainer, Tstrainer, lọc chữ Y, lọc chữ T dùng trên đường ống có mặt bích, kết nối ren hoặc khớp nối

Công ty Môi trường Đông Châu nhập khẩu và phân phối Lọc chữ Y, Lọc chữ T hay Ystrainer, Tstrainer chất lượng cao, giá gốc trên toàn quốc. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ 08 3910 0189