0902552766

Giấy lọc than hoạt tính lọc khí bụi ô nhiễm

Giấy lọc than hoạt tính lọc khí bụi ô nhiễm chống ăn mòn, đó là sự lựa chọn tốt nhất để làm sạch không khí cho điều hòa không khí và không gian thông gió.

Ngày đăng: 24-11-2017

1,832 lượt xem

Giấy lọc than hoạt tính lọc khí bụi ô nhiễm có thể lọc các tạp chất tổng hợp một cách hiệu quả trong không khí, kiểm soát hiệu quả ôzôn trong không khí và ô nhiễm hữu cơ, và loại bỏ mùi, khí SO 2  và amoniac trong không khí. 

Giấy lọc than hoạt tính lọc khí bụi ô nhiễm chống ăn mòn, đó là sự lựa chọn tốt nhất để làm sạch không khí cho điều hòa không khí và không gian thông gió.

Giấy lọc than hoạt tính lọc khí bụi ô nhiễm chủ yếu được sử dụng trong xử lý khí thải công nghiệp, xử lý khí thải, lọc nước và hấp thụ khí, điều hòa không khí, bộ lọc không khí trong nhà và xe ô tô. 

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

banner sản phẩm đông châu

bình lọc lõi công nghiệp đông châu

vật liệu lọc nước công nghiệp đông châu