0902552766

Sản phẩm lọc chất lỏng và Lọc khí trong sản xuất Công nghiệp

Túi lọc PE, Lõi lọc PP, bình lọc túi và bình lọc lõ, Tstraineri. Giấy lọc, vải lọc chất lỏng. Bông lọc bụi, túi lọc bụi, giấy lọc sơn và Lõi lọc khí nén

Công ty Môi trường Đông Châu cung cấp sản phẩm của các thương hiểu nổi tiếng và uy tín như Graver, GE, 3M, Eaton, Parker, FSI của Mỹ, CSM, Aqua, Clean Green của Hàn Quốc, Vontron của Úc, Universal của Singapore...Thông tin chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ 08 3910 0189