0902552766

Miếng lọc Nylon mesh

Miếng lọc Nylon mesh dùng lọc cặn hóa chất, lọc cặn nước thải với chất liệu vải dệt NMO

Miếng lọc Nylon mesh

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

banner sản phẩm công ty đông châu

lõi lọc nước công nghiệp

vỏ chứa màng lọc nước công nghiệp đông châu