0902552766

Than hoạt tính phục hồi dung môi

Than hoạt tính phục hồi dung môi phục hồi dung môi hoặc chất khí, như benzen, toluen và các khí dung môi khác.

Than hoạt tính phục hồi dung môi

- Than hoạt tính phục hồi dung môi sử dụng than gáo dừa làm nguyên liệu thô được tinh chế, các hạt vô định hình có độ bền cơ học cao, phát triển cấu trúc lỗ xốp, diện tích bề mặt lớn, tốc độ hấp phụ, khả năng hấp phụ cao, tái sinh dễ dàng, độ bền và các đặc điểm khác của than hoạt tính bảo vệ môi trường. 

- Than hoạt tính phục hồi dung môi màu đen, hình trụ hoặc hạt, không mùi, không độc hại.

- Sản phẩm này được làm bằng than chất lượng cao làm nguyên liệu thô được tinh chế, hình dạng cột, tương ứng, với cường độ cao, tốc độ hấp phụ, khả năng hấp phụ cao, diện tích bề mặt riêng lớn, cấu trúc lỗ phát triển.

- Than hoạt tính phục hồi dung môi phục hồi dung môi hoặc chất khí, như benzen, toluen và các khí dung môi khác.

Các tính năng

1. Sử dụng lâu dài, hấp phụ và giải hấp nhiều lần.

2. Hấp phụ và giải hấp cao, do đó cải thiện rất nhiều tốc độ phục hồi của dung môi.

3. Ít tro, phân bố kích thước lỗ hợp lý.

4. Chi phí-hiệu quả, phù hợp với khí hữu cơ.

5. Điểm đánh lửa an toàn cao hơn.

Ứng dụng

- Than hoạt tính phục hồi dung môi cho phục hồi dung môi ete, xeton, rượu, tetrahydrofuran, methylene chloride, chloroform, trichloroethylene, perchloroethylene, carbon disulfide, benzene, toluene, formyl, xăng, hydrocarbon và các dung môi hữu cơ chứa flo khác và hơi hữu cơ, có được tách ra và phục hồi hiệu suất rất mạnh.

- Than hoạt tính phục hồi dung môi phục hồi hấp phụ được sản xuất trong hóa dầu, dược phẩm, hóa chất tốt, linh kiện điện tử, nhựa, in, sơn, phim, dính, giấy sáp cao cấp, sợi, nhựa, da và khí đốt quá trình sản xuất khác và dung môi.

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

banner sản phẩm công ty đông châu

lõi lọc nước công nghiệp

vỏ chứa màng lọc nước công nghiệp đông châu