0902552766

Màng RO áp thấp BW30-400

Màng RO Dow áp thấp BW30-400 tích màng tế bào hiệu quả của 400 feet vuông có thể duy trì một tỷ lệ ô nhiễm thấp để duy trì lượng nước cao lâu dài, kéo dài tuổi thọ phần tử màng.

Màng RO áp thấp BW30-400

Màng RO áp thấp BW30-400

- Màng RO Dow áp thấp BW30-400 tích màng tế bào hiệu quả của 400 feet vuông, lượng nước trong điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn 40m 3 / ngày (10.500 GPD), đường kính ngoài của 8 inch cùng với các thành phần tiêu chuẩn khác. BW30-400 bằng cách tăng diện tích màng, chứ không phải bằng cách tăng thông lượng và áp lực nước để tăng lượng nước, nó có thể duy trì một tỷ lệ ô nhiễm thấp để duy trì lượng nước cao lâu dài, kéo dài tuổi thọ phần tử màng. 

- Áp suất vận hành thiết bị là thấp, tăng hệ kinh tế, tăng diện tích màng hệ thống RO BW30-400 cho phép thiết kế mới sử dụng các thành phần ít hơn, do đó làm cho hệ thống nhỏ gọn hơn, tiết kiệm chi phí lắp đặt.

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Tên sản phẩm

ID sản phẩm

Diện tích màng hiệu quả 
ft 2 (m 2)

Lượng nước GPD (m 3 / ngày)

Ổn định khử muối Cl -%

BW30 - 400

98.650

400 (37)

10.500 (40)

99,5

1. Dựa trên điều kiện thử nghiệm: 2000ppm NaCl, 225psi (1.55MPa), 25oC, pH = 8, tỷ lệ thu hồi 15%.

2. Một trong những thành phần của sản xuất nước có thể đã thay đổi, nhưng không ít hơn 7% của các giá trị bảng trên.

3. Loại bỏ muối tối thiểu cho các yếu tố cá nhân của 98,0%.

4. Nâng cấp sản phẩm, thông số kỹ thuật sản phẩm có thể thay đổi.

Loại màng ...................................................... màng polyamide

Nhiệt độ hoạt động tối đa .......................................... 45 o C (113 o F)

Áp lực tối đa vận hành .......................................... 600psi (41bar)

Áp lực tối đa ................................................ 15psi (1.0bar)

Khoảng pH hoạt động liên tục ................................. 2-11

Phạm vi làm sạch pH ngắn (30 phút) ......... ...... 1-12

Lưu lượng nước tối đa .................................... 85gpm (19 m3 / h)

Chỉ số ô nhiễm nước tối đa.......................................... 5 SDI

Độ đục nước tối đa ................................................... 1NTU

Chlorine Tolerance c ....................................... <0.1ppm

 

Tên sản phẩm

Kích thước - inches (mm)

A

B

C

BW30 -400

40,0 (1016)

1,125 (29)

7.9 (201)

1. Tỷ lệ thu hồi đề cập đến các giá trị phần trăm của tốc độ dòng chảy sản phẩm nước chia dòng nước. 1 inch = 25,4 mm

2. Hướng dẫn thiết kế hệ thống đa yếu tố, và làm theo các giới hạn phục hồi thích hợp dựa trên các loại hình cấp nước.

3. Màng RO Dow áp thấp BW30-400 yếu tố với đường kính bên trong của 8 inches (203mm) của bình chứa.

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

banner sản phẩm công ty đông châu

lõi lọc nước công nghiệp

vỏ chứa màng lọc nước công nghiệp đông châu