0902552766

1003-150 Giấy Lọc Số 3 Đường Kính 150mm

1003-150 Giấy Lọc Số 3 Đường Kính 150mm Là loại giấy lọc định tính trung bình 6 micron, đường kính 150mm

1003-150 Giấy Lọc Số 3 Đường Kính 150mm

Giấy lọc số 3 đường kính 150mm

Mã hàng: 1003-150, lọc định tính (không cân cặn, không đốt sấy)

Ứng dụng: lọc sạch cặn dung dịch, lọc cặn hóa chất trong phòng thí nghiệm hóa học, phòng thí nghiệm sinh học, địa chất...

Đông Châu cung cấp giấy lọc Whatman cho phòng thí nghiệm

02862702191, lienhe@dongchau.net

Giấy lọc số 3 đường kính 150mm

Giấy lọc định tính số 3, đường kính 150mm

Giấy lọc số 3 đường kính 150mm

Đại lý phân phối giấy lọc PTN Whatman

Giấy lọc số 3 đường kính 150mm

Giấy lọc Whatman số 3 dùng trong phòng thí nghiệm hóa học, sinh học, địa chất, điện tử, môi trường

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

banner sản phẩm công ty đông châu

lõi lọc nước công nghiệp

vỏ chứa màng lọc nước công nghiệp đông châu