0902552766

1441-110 Giấy Lọc Whatman Cho PTN

1441-110 Giấy Lọc Whatman Cho PTN Là loại giấy lọc định lượng trung bình nhanh 20 - 25 micron, đường kính 110mm

1441-110 Giấy Lọc Whatman Cho PTN

Giấy lọc Whatman 1441-110 lọc cặn hóa chất phòng thí nghiệm

Quy cách: 100 miếng/ hộp, Đường kính 110mm

Ứng dụng: lọc nhanh cặn cho dung dịch, hóa chất, các mẫu thử trong phòng thí nghiệm hóa học, vi sinh, sinh học

Đông Châu cung cấp giá sỉ Giấy lọc Whatman dùng cho phòng thí nghiệm

02862702191, lienhe@dongchau.net

Giấy lọc Whatman 1441-110 lọc cặn hóa chất phòng thí nghiệm

1441-110 Giấy lọc cặn hóa chất phòng thí nghiệm

Giấy lọc Whatman 1441-110 lọc cặn hóa chất phòng thí nghiệm

Đông Châu cung cấp giá sỉ giấy lọc Whatman cho phòng thí nghiệm

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

banner sản phẩm công ty đông châu

lõi lọc nước công nghiệp

vỏ chứa màng lọc nước công nghiệp đông châu