0902552766

Lõi lọc hóa chất Teflon

Lõi lọc hóa chất Teflon có một tính năng xây dựng hoàn toàn bằng Fluoropolymer cung cấp kháng hóa chất tuyệt vời trong lọc của axit, bazơ và dung môi.

Lõi lọc hóa chất Teflon

Lõi lọc hóa chất Teflon có một tính năng xây dựng hoàn toàn bằng Fluoropolymer cung cấp kháng hóa chất tuyệt vời trong lọc của axit, bazơ và dung môi. 

Lõi lọc hóa chất Teflon vừa trong vỏ bộ lọc tiêu chuẩn và có sẵn trong các bộ lọc xếp hạng  chính xác khác nhau, độ dài và phụ kiện linh hoạt tối đa. Lõi lọc Teflon có khả năng rửa ngược với UPW để tiếp tục sử dụng, đóng gói để tránh  ẩm ướt để sử dụng trong các ứng dụng dung dịch nước.

- Các thiết kế lõi lọc hóa chất Teflon cung cấp với hầu hết các vỏ bộ lọc tiêu chuẩn. Tất cả các bộ lọc được kiểm tra 100% tính toàn vẹn để đảm bảo hiệu suất sản phẩm.

Các ứng dụng

Axit hoạt động hóa học mạnh, các kiêmf mạnh và các dung môi

Lõi lọc hóa chất Teflon hóa chất Photolithography

Ozone hóa và / hoặc UPW

 ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Cấp độ lọc chất lỏng:

0,05 micromet 0,9 gpm / PSID (4,9 lpm / 100 mbar)

0,1 mm 2,3 gpm / PSID (12,6 lpm / 100 mbar)

0,2 mm 3,2 gpm / PSID (17,6 lpm / 100 mbar)

0,45 micromet 4,7 gpm / PSID (25,8 lpm / 100 mbar)

1,0 micromet 6,7 gpm / PSID (36,8 lpm / 100 mbar)

100 mm 20,0 gpm / PSID (109,8 lpm / 100 mbar)

* Đối với các chất lỏng có độ nhớt của 1cP, mỗi lõi lọc tương đương 10 " 9250 mm

Áp suất tối đa:

Chuyển tiếp: 80 PSID (5.5 bar) @ 24 ° C (75 ° F)

                    55 PSID (3.8 bar) @ 75 ° C (167 ° F)

                    30 PSID (2.0 bar) @ 125 ° (257 ° F)

                    15 PSID (1.0 bar) @ 150 ° (300 ° F)

Đảo ngược:

                    50 PSID (3.4 bar) @ 24 ° C (75 ° F)

                    15 PSID (1.0 bar) @ 150 ° (300 ° F)

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

banner sản phẩm công ty đông châu

banner sản phẩm lọc công ty đông châu