0902552766

Lõi lọc giấy xếp Hàn Quốc Clean Green 0.2 micron

Lõi lọc giấy xếp Hàn Quốc Clean Green 0.2 micron các tiêu chuẩn phù hợp ngành công nghiệp dược phẩm.

Lõi lọc giấy xếp Hàn Quốc Clean Green 0.2 micron

Lõi lọc giấy xếp Hàn Quốc Clean Green 0.2 micron chấ liệu Polypropylene như là một loại bộ lọc sâu cố định tiên tiến, chính xác lọc dao động từ 0.1μm đến 60μm. 

Áp lực chất lỏng đầu vào ảnh hưởng đến tính chính xác lọc. 

Lõi lọc giấy xếp Hàn Quốc Clean Green 0.2 micron thông lượng cao, độ chính xác lọc tốt và chi phí kinh tế thấp hơn, vv. 

Tính năng lọc

Chính xác lọc cao, tỷ lệ giữ hạt của hơn 90% .

Lõi lọc giấy xếp Hàn Quốc Clean Green 0.2 micron tương thích hóa học rộng, thông lượng cao, áp suất thấp.

Lõi lọc giấy xếp Hàn Quốc Clean Green 0.2 micron các tiêu chuẩn phù hợp ngành công nghiệp dược phẩm. 

Chính xác lọc có thể đáp ứng các ứng dụng 

Sử dụng quá trình hàn nóng chảy, một sản phẩm rắn và không khí thải ô nhiễm. 

Phương pháp hóa học có sẵn, khử trùng hơi nước trực tiếp. 

Có thể làm sạch tái tạo và giá cả phải chăng.

Ứng dụng

Lõi lọc giấy xếp Hàn Quốc Clean Green 0.2 micron lọc nước sau khi đi qua lọc trao đổi ion; 

Là một giai đoạn bảo vệ các thiết bị lọc đắt tiền khác; 

Lọc hóa bánh; 

Lõi lọc giấy xếp Hàn Quốc Clean Green 0.2 micron polyme được sử dụng trong chất lỏng, sơn, lọc mực; 

Lọc bia
 

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

banner sản phẩm công ty đông châu

lõi lọc nước công nghiệp

vỏ chứa màng lọc nước công nghiệp đông châu