0902552766

Màng lọc RO công nghiệp DOW FILMTEC BW30-4040

Màng lọc RO công nghiệp DOW FILMTEC BW30-4040 là một tiêu chuẩn công nghiệp cho hoạt động đáng tin cậy và sản xuất nước chất lượng cao.

Ngày đăng: 25-08-2017

710 lượt xem

Màng lọc RO công nghiệp DOW FILMTEC BW30-4040 các thành phần màng thẩm thấu thẩm ngược cung cấp hiệu năng hệ thống đặc biệt, nhất quán trong các ứng dụng công nghiệp nhẹ.

Màng lọc RO công nghiệp DOW FILMTEC BW30-4040 là một tiêu chuẩn công nghiệp cho hoạt động đáng tin cậy và sản xuất nước chất lượng cao.

Độ dày (34 mil) hiện có trong ngành công nghiệp hiện nay để làm giảm tác động của sự bẩn.

Có thể được làm sạch trong một khoảng pH rộng (pH 1-13) để làm sạch hiệu quả nhất.

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

banner sản phẩm đông châu

bình lọc lõi công nghiệp đông châu

vật liệu lọc nước công nghiệp đông châu