0902552766

Khung HEPA lọc khí

Khung HEPA lọc khí về mặt lý thuyết có thể loại bỏ ít nhất 99,97% bụi, phấn hoa, nấm mốc, vi khuẩn và bất kỳ hạt không khí nào với kích thước 0,3 micromet

Ngày đăng: 04-10-2017

486 lượt xem

Khung HEPA lọc khí là gì ?

HEPA là một từ viết tắt của " high efficiency particulate absorbing " hoặc " high efficiency particulate arrestance" .

Khung HEPA lọc khí về mặt lý thuyết có thể loại bỏ ít nhất 99,97% bụi, phấn hoa, nấm mốc, vi khuẩn và bất kỳ hạt không khí nào với kích thước 0,3 micromet (μm) ở 85 lít / phút (Lpm). 

Trong một số trường hợp, khung HEPA lọc khí thậm chí có thể loại bỏ hoặc làm giảm sự nhiễm virut. 

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

banner sản phẩm đông châu

bình lọc lõi công nghiệp đông châu

vật liệu lọc nước công nghiệp đông châu